Domain Expertise

Pomoći ćemo Vam da pronađete najbolje rešenje na osnovu Vaše lokacije, intenziteta saobraćaja, potrebe korisnika i odrugih ključnih parametara. Konraktirajte naš tim za besplatne konsultacije.

Odabir strategije

Pomoći ćemo Vam da definišete prioritete, fokus kao i da ojačate vaše poslovanje. Jaka osnova predstavlja veliki korak prema uspešnoj budućnosti.

Procena Lokacije

Odaberite pravu lokaciju baziranu na potrebama tržišta i krajnjih korisnika. Pravi odabir lokacije i punjača upravo je ono što će Vas izdvojiti na tržištu.

Plan Razvoja

Nakon dobro postavljene osnove, bitno je pripremiti plan razvoja za narednih 5, 10 i 20 godina. Ne dozvolite da vaše investicije stagniraju.

Upravljanje mrežom punjača

Upravljanje mrežom punjača nosi veliku količinu odgovornosti: upravljanje samim punjačima, naplata, korisnička podrška, razumevanje zakonskih odredbi, usluga rominga i mnogo toga.

Odaberite pravi put

Naš tim pomoći će Vam da odgovorite na kljućna pitanja koja će uspešno oblikovali Vaše poslovanje

Instalacija

Da li nam je potrebna posebna konfiguracija naponske mreže?

Korisnici

Ko su krajnji korisnici naših usluga?

Lokacija

Koje lokacije najbolje odgovaraju našim potrebama?

Naplata usluga

Kako možemo naplatiti naše usluge?

Snaga Punjača

Koja je odgovajuća snaga punjača za naše lokacije?

Roming usluge

Da li nam je potrebna usluga rominga kako bismo skalirali našu uslugu?

Upravljane mrežom

Kako možemo pratiti rad mreže na daljinu?

Bezbednost

Da li je naša mreža bezbedna i da li prati najnovije standarde?

Analitika

Kako možemo pratiti i učiti od poslovanja naše mreže?